Uncategorized

Emel Hayırlı’nın Hayatında Mutfağın Yeri

Yaradan’ın, insan hayatını değerli kılmak için bahşettiği lezzet duraklarından, arkadaşlarımı, hemşerilerimi mahrum bırakmamak ana amacıyla 1970 yılında merhaba dediğim yerkürede en büyük şansım Kaz Dağlarının tüm zenginlikleri ile gıdalara bahşettiği nefasetin verildiği topraklarda doğmam olmuştur.